KÖPVILLKOR

Sonnybono.se drivs av STOCK 24 AB (org.nr: 5591225023)

 

AVTAL

STOCK 24 AB ingår endast avtal med myndig (18 år) person. Är man minderårig krävs målsmans tillstånd.

Vi levererar i nuläget endast inom Sverige och kommer inom kort också leverera till Norge, Danmark och Finlad. Vill ni ändå handla kan ni kontakta kundtjänst.

Avtal ingås när du väljer att skicka beställning i kassan.

STOCK 24 AB förbehåller sig rätten att häva ett köp/avtal om bedrägeri misstänks.


MOMS

I priserna ingår moms med 25%.

 

FELAKTIG INFORMATION/TRYCKFEL

Vi förehåller oss rätten att vid uppenbara felaktigheter, t.ex. pris eller tryckfel att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart avboka din order utan kostnad. Vi förbehåller oss även rätten att inte genomföra en beställning om t.ex. varan är slut i lager eller vid tekniska problem.

 

ÄNDRING AV ORDER

Om du vill korrigera din beställning efter order kan vi endast göra detta innan din beställning har lämnat vårt lager. Kontakta kundtjänst via mail eller telefon för hjälp med detta.

 

LEVERANS

Alla varor förblir Sonnybono.se:s egendom till dess full betalning kommit bolaget tillhanda.

För att hämta ut varor krävs att du kan visa upp giltig legitimation.

Leverans sker endast inom Sverige vid beställning från denna sida.

 

BILDMATERIAL

Sonnybono samarbetar med Artfix AB för bildproduktion för webbsidan och kalibrering för korrekt färgåtergivning på alla produktbilder görs. STOCK 24 AB friskriver sig allt ansvar för felaktig färgåtergivning som uppkommer pga felaktigt kalibrerad utrustning hos kund.

Vi ger heller ingen garanti att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

 

PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESSPOLICY

STOCK 24 AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du som kund lämnar till oss - dina uppgifter kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Alla personuppgifter hanteras i enlighet gällande Svenska Personuppgiftslagen (PUL).

Vid registrering och beställning godkänner du att dina person-och inköpsdata kommer att behandlas för att upprätthålla vår kundrelation och även för marknadsföringsändamål.

Du har alltid rätt att se dina personuppgifter som finns registrerade hos oss, samt få uppgifterna rättade eller raderade genom att kontakta oss.


COOKIES

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas.

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för webbplatsens funktionalitet, till exempel för inloggning, navigering och formulärhantering. Det finns två sorters cookies, en sort som sparar en fil permanent på din dator och en annan sort som sparas temporärt under tiden du befinner dig på webbplatsen. STOCK 24 AB använder båda typerna. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du stänga av det i din webbläsares inställningar (se din webbläsares instruktion, tillvägagångssättet varierar beroende på vilken webbläsare du har). Det innebär dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

PRODUKTER

STOCK 24 AB reserverar sig för förändringar i produktutbudet och har rätt att ta bort varor innan ett köp har gått igenom. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av varor.

STOCK 24 AB reserverar sig för eventuella tryckfel i texter på denna webbsida. STOCK 24 AB förbehåller sig rätten att justera priser och eventuella prisfel.

 

FORCE MAJEURE

STOCK 24 AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

 

TVIST

Klagomål eller synpunkter på STOCK 24 AB:s tjänster eller produkter bör meddelas till kundservice via e-mail alternativt telefon. Skulle du vara missnöjd med hanteringen av ditt ärende kan du vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer

 

FÖRETAGSINFORMATION:

STOCK 24 AB Göteborgsvägen 89 431 30 Mölndal

mail: customerservice@sonnybono.se

Tel kundtjänst:

Org.nr 559122-5023.

 

POLICY

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-22, har följande policy upprättats för STOCK 24 AB

1. Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2. Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring.

3. Riktlinjer

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Kön

Användarnamn

Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

5. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter. Det gör vi genom att låta dig fylla i uttryckliga samtyckesklausuler i de fall behandlingen grundas på samtycke.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

Uppgifter som vi får från offentliga register

Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

6. Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

7. Behandlas dina personuppgifter på ett betyande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

8. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

9. Ansvar

STOCK 24 AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.